Napojení Černovické terasy na D1

Protože letos na podzim uplyne již 15 let od chvíle, kdy vláda tohoto státu poprvé slíbila občanům Slatiny, že nová průmyslová zóna bude na D1 napojena novým sjezdem, připravili jsem pro vás přehled informací o tom, jak se doposud přes sliby politiků z mnoha stran nic nestalo!

Jak je z tabulky patrné, již dvě vlády slíbili, že průmyslová zóna bude napojena na D1 novým sjezdem a stávající sjezd na ulici Řípskou bude zrušen. A jaká je skutečnost k červnu 2015? Územní řízení k výstavbě nového sjezdu bylo sice zahájeno, ale je přerušeno a naopak je zahájeno nové řízení na rozšíření křižovatky Řípská x Tuřanka. Takže veškerá doprava z průmyslové zóny na D1 vede přes obytné části Slatiny a bude se ještě zvyšovat. A pak věřme slibům politků….

Období Dokument Obsah / citace Splněno
říjen 2000 Usnesení vlády české republiky

Usnesení vlády ČR 970 z 4.10. 2000

Vláda ČR ukládá „ministru dopravy a spojů ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastuktury zabezpečit výstavbu dopravního napojení území Brněnské průmyslové zóny s termínem dokončení v roce 2005″ NE
leden 2003 Stanovisko MČ Brno – Slatina k územnímu řízení Soubor staveb BZP ČT – připojení na ul. Řipskou

 

Stanovisko UMČ leden 2003

„Městká část Brno – Sltaina nemůže souhlasit s dřívější realizací přemostění M2 z důvodů, že veškerá doprava z Černovické terasy by enormě zatížila komunikaci na ulici Řípská“ NE
leden 2003 Článek starosty MČ Slatina J. Navrátila v Aktualitách o Slatině – Černovická terasa

 

Článek starosta leden 2003

„Nově realizovaná výstavba v žádném případě nesmí zhoršit životní prostředí v obytné části Slatiny“ „výstavba Průmyslové ulice by neměla začínat mimoúrovňovými přejezdy přes železniční trať Brno – Vlárský průsmyk, ale především přeloženým nájezdem na dálnici“ NE
únor 2003 Článek starosty MČ Slatina J. Navrátila v Aktualitách o Slatině – Slavnostní zahájení výstavby Černovické terasy 

Článek starosta únor 2003

z úst pana primátora Duchoně i pana ministra Šimonovského zazněl příslib zajištění napojení nově budované Průmyslové ulice na dálnici D1″ „Účastníci zahájení se“ “ sami na vlastní kůži přesvědčili, že křižovatky ulic Řípská a Tuřanka je značně přetížena“ NE
červenec 2003 Článek starosty MČ Slatina J. Navrátila v Aktualitách o Slatině – Zprávy z radnice 

Článek starosta červenec 2003

„Rada MČ Brno – Slatina“ “ vzala na vědomí usnesení ze zasedání vlády“ “ ve kterém uložila vláda ČR ministrovi dopravy zajistit napojení nově budované komunikace ulice Průmyslová na dálnici D1 “ ulice Řípská bude sloužit jen jako obslužná komunikace místního významu“ “ stávající napojení na dálnici D1 z Řípské ulice se“ „zruší“ NE
duben 2004 Článek starosty MČ Slatina J. Navrátila v Aktualitách o Slatině 

Článek starosta duben 2004

„Vzhledem k tomu, že se neustále odsunuje propojení Průmyslové ulice na dálnici D1“ „bude most M1 po dokončení jedinou spojnicí mezi Průmyslovou a Řípskou ulicí“ NE
duben 2005 Petice občanů Slatiny proti napojení Průmyslové zóny Černoviská terasa na dálnici D1 přes městskou část Slatina 

Petice proti zvýšení dopravního zatížení Slatiny

Petice požaduje realizaci dle usnesení vlády ČR z roku 2000 a 2003 a žádá napojení průmyslové ulice a D1 prostřednictvím nového sjezdy a zrušení stávajícího slezdu na ulici Řípskou – petici podepsali 339 občanů NE
říjen 2006 Oznámení o zahájení územního řízení ŘSD žádá o územní souhlas s umístěním stavby Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 – 2 etapa NE
duben 2010 Oznámení o zahájení územního řízení ŘSD žádá o územní souhlas s umístěním stavby Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 – 1 etapa NE
květen 2010 Oznámení o přerušení obou územních řízení Řízení bylo přerušeno
červen 2015 Oznámení o zahájení územního řízení CTP Invest žádá o souhlas s umístěním stavby – změny křižovatky Řípská x Tuřanky spočívající ve zkapacitnění (zvýšení průjedznosti) danou křižovatkou

okrašovací spolek