Velmi přínosné setkání se starostou naší městské části

V úterý 26.5.2015 proběhlo již druhé pracovní setkání se starostou Slatiny panem Jiřím Idesem. Během dvou a půl hodiny jsme probrali zejména problematiku dopravy a to jak tranzitní, tak místní a veřejné. Pan starosta představil doposud činěné kroky městské části, probrali jsme možnost podpory ze strany spolku, domluvili jsme si společný postup při „lobingu“ za zájmy Slatiny.

Pro jednotlivé problematiky jsme si domluvili další možnosti řešení ze strany městské části i spolku, o kterých se budeme průběžně informovat. Další termín setkání je plánován na druhou polovinu července.

Chtěli bychom touto cestou panu Idesovi poděkovat za čas, který si pro nás našel a za otevřený přístup k informování o problémech městské části. Věříme, že toto je vhodná cesta jak propojením možností samosprávy a neziskového sektoru přispívat k postupnému zkvalitnění života ve Slatině.

Podpora spolkové činnosti ze strany městské části

Touto cestou bychom rádi poděkovali městské části Brno-Slatina za schválení dotačního příspěvku ve výši 2.000 Kč na činnost našeho spolku v roce 2015. Prostředky budou využity na vytvoření speciální sekce tohoto webu, který se stane pro občany Slatiny komunikačním portálem, umožňujícím vkládat své náměty, připomínky či nápady vztahující se ke kvalitě života ve Slatině.,

Odeslání podnětů na magistrát města Brna

Během posledních týdnů jsme na magistrát města Brna – konkrétně náměstkům primátora pánům Mrázkovi a Anderovi – odeslali dva dopisy obsahující podněty k řešení konkrétních problémů Slatiny v oblasti dopravy a ochrany životního prostředí. Dle předběžných informací, se již našimi náměty již zabývají příslušní pracovníci magistrátu. Jakmile obdržíme konkrétní informace a výstupy budeme Vás informovat.

Setkání se starostou městské části Brno-Slatina

Dne 7.5. 2015 proběhla schůzka se starostou naší městské části panem Jiřím Idesem. Cílem schůzky byla prezentace návrhů spolku na možnosti zlepšení kvality života ve Slatině a to zejména v oblasti dopravy.

S panem starostou jsme si domluvili, že předložené návrhy posoudí a sdělí nám stanovisko samosprávy. Dále jsme se domluvili na svolání další schůzky, na které se za přítomnosti zástupce dopravně bezpečnostní komise rady proberou aktuální problémy Slatiny v oblasti dopravy a navrhnou možné způsoby a směry jejich řešení.