Schůzka s primátorem města Brna

Dne 16.3. 2015 proběhla schůzka s primátorem SMB Petrem Vokřálem a náměstkem primátora Richardem Mrázkem. Cílem schůzky byla prezentace návrhů spolku na řešení dopravní situace ve Slatině a to jak tranzitní dopravy, tak i lokální a veřejné dopravy.

S panem primátorem jsme hlavně probírali problematiku nového sjezdu z D1 a jeho napojení na průmyslovou zónu a letiště. Další aspekty dopravy budeme v dalších týdnech projednávat s náměstkem primátora panem Mrázkem.

Pan primátor potvrdil zájem města Brna na urychlenou výstavbu nového sjezdu z D1 a jeho napojení na průmyslovou zónu.