Slatiňan, okrašlovací spolek, je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili občané k aktivní činnosti směřující k zlepšení podmínek života v městské části Brno Slatina.

Hlavním účelem spolku je (viz Výpis ze spolkového rejstříku):

  • ochrana přírody a krajiny.

Dalším účelem spolku je vyvíjet aktivity směřující k:

  • podpoře rozvoje městské části Brno Slatina,
  • zvelebení (okrášlení) městské části Brno Slatina,
  • podpoře zvyšování kvality života občanů v městské části Brno Slatina,
  • zlepšení dopravní infrastruktury v městské části Brno Slatina,
  • propagaci městské části Brno Slatina,
  • sdružování občanů se zájmem o dění v městské části Brno Slatina,
  • pořádání vzdělávacích a diskusních akcí a vydávání publikací.

Spolek byl založen v prosinci 2014. Ve své činnosti navazuje na předchozí dlouhodobé aktivity zakladatelů směřující k zlepšení kvality života v městské části Brno Slatina.

okrašovací spolek