Rozvoj Slatiny

Pro oblast dalšího rozvoje naší městské části jsme stanovili tyto oblasti a cíle:

Oblast Podoblast Lokalita Problematika Cíl
Rozvoj městské části Slatina Povolení další obytné výstavby vázat na posílení MHD Zahájit diskuzi s ÚMČ, MMB a DPH o další možnosti posílení hromadné dopravy
Rozvoj městské části Slatina Další výstavbu v okolních částech Brna a její dopady na případnou dopravní situaci ve Slatině Sledovat záměry investorů a hlídat jejich dopady na dopravní situaci a soulad s územním plánem Brna
Rozvoj městské části Slatina Výstavba dalších zařízení v městské části (kultura, senioři) a zapojení občanů do plánů výstavby Zahájit diskuzi s ÚMČ o dalším rozvoji obce – zapojit občany
Rozvoj městské části Slatina Dodržování územního plánu a stavebních povolení při výstavbě Kontrolovat stav a urgovat na ÚMČ pokud by nebylo dodržováno

okrašovací spolek