Námitka k záměru předána na MMB

V pondělí 21.9.2015 byly na podatelnu MMB podány námitky k návrhu změny dopravního značení. Námitky připravené spolkem podepsalo cca 60 občanů Slatiny (každý zastupoval jeden dům, tedy reálně cca 200 obyvatel Slatiny). Informaci o podané námitce i počtu obyvatel, kteří ji podpořili zašleme zastupitelům městské části aby pochopili, že se nejedná o ojedinělý názor ale názor význanmé části obyvatel dotčené lokality.