Odpady

Pro oblast nakládání s odpady jsme stanovili tyto oblasti a cíle:

Oblast Podoblast Lokalita Problematika Cíl
Odpady Třídění Slatina Doplňování nádob na tříděný odpad – určení povinnost investorů budovat prostor pro tyto nádoby Provést analýzu počtu a druhu nádob a ve spolupráci s Sako požadovat na UMČ umístění dalších nádob na tříděný odpad
Odpady Sběr Slatina Úprava stávajícího sběrného místo na Zemanové tak, aby mohlo být dál v provozu Ve spolupráci s ÚMČ a OŽP MMB sledovat realizaci rekonstrukce sběrného místa a jeho další používání

info: rekonstrukce započala, je pozastavena kvůli stížnosti obyvatel sousední nemovitosti

Odpady Sběr Černovičky Obnova sběrného dvora v Černovičkách Zjistit požadavky co je nutné splnit pro znovuobnovení provozu sběrného dvora v Černovičkách

okrašovací spolek