Předseda spolku ve zpravodajství ČT

Dne 21.9.2015 vystoupil náš předseda pan Hromek v rámci regionálního zpravodajského pořadu ČT týkajícího se neexistujícího napojení průmyslové zóny Černovická terasa na D1. Pan Hromek v rámci reportáže prezentoval návrhy spolku na dopravní řešení v rámci Slatiny. Reportáž najdete zde.