Setkání s vedoucím úseku technického MMB

Dne 8.7. 2015 jsme se sešli s panem Ing. Juříčkem, vedoucím Úseku technického MMB. Předmětem jednání byla dopravní situace ve Slatině, zejména:

  • omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t,
  • omezení rychlosti a změna dopravno značení ve vybraných obytných zónách,
  • omezení stání nákladních vozidel na ulici Řípská.

Předali jsme návrhy spolku a požádali, aby se k nim přihlíželo při přípravě podkladů na odboru dopravy MMB.