Archiv pro rubriku: Činnost spolku

Odpověď náměstka primátora k problematice životního prostředí

Dne 1.6.2015 jsme od náměstka primátora SMB pana Martina Andera obdrželi odpověď na námi zaslané podněty týkající se problematiky životního prostředí.

Pan Ander reagoval na všechny naše podněty a ve své odpovědi jednak informoval o možnostech řešení obnovy a údržby zeleně (což je problematika, kterou lze řešit z úrovně města) a dále nám doporučil další vhodný postup řešení v otázkách měření hlukové a prachové zátěže.

Děkujeme tímto panu Anderovi za způsob, jakým se rychle, komplexně a profesionálně vypořádal s naším podnětem.

Podpora spolkové činnosti ze strany městské části

Touto cestou bychom rádi poděkovali městské části Brno-Slatina za schválení dotačního příspěvku ve výši 2.000 Kč na činnost našeho spolku v roce 2015. Prostředky budou využity na vytvoření speciální sekce tohoto webu, který se stane pro občany Slatiny komunikačním portálem, umožňujícím vkládat své náměty, připomínky či nápady vztahující se ke kvalitě života ve Slatině.,

Žádost o podporu ze strany Slatiny

Koncem minulého měsíce jsme požádali o grant z rozpočtu městské části Brno-Slatina. Grant bychom chtěli použít na vytvoření speciální sekce tohoto webu, který by se stal pro občany Slatiny komunikačním portálem, umožňujícím vkládat své náměty, připomínky či nápady vztahující se ke kvalitě života ve Slatině. Věříme, že rada MČ naši žádost posoudí kladně.