Archiv pro rubriku: Veřejná zeleň

Odpověď náměstka primátora k problematice životního prostředí

Dne 1.6.2015 jsme od náměstka primátora SMB pana Martina Andera obdrželi odpověď na námi zaslané podněty týkající se problematiky životního prostředí.

Pan Ander reagoval na všechny naše podněty a ve své odpovědi jednak informoval o možnostech řešení obnovy a údržby zeleně (což je problematika, kterou lze řešit z úrovně města) a dále nám doporučil další vhodný postup řešení v otázkách měření hlukové a prachové zátěže.

Děkujeme tímto panu Anderovi za způsob, jakým se rychle, komplexně a profesionálně vypořádal s naším podnětem.

Velmi přínosné setkání se starostou naší městské části

V úterý 26.5.2015 proběhlo již druhé pracovní setkání se starostou Slatiny panem Jiřím Idesem. Během dvou a půl hodiny jsme probrali zejména problematiku dopravy a to jak tranzitní, tak místní a veřejné. Pan starosta představil doposud činěné kroky městské části, probrali jsme možnost podpory ze strany spolku, domluvili jsme si společný postup při „lobingu“ za zájmy Slatiny.

Pro jednotlivé problematiky jsme si domluvili další možnosti řešení ze strany městské části i spolku, o kterých se budeme průběžně informovat. Další termín setkání je plánován na druhou polovinu července.

Chtěli bychom touto cestou panu Idesovi poděkovat za čas, který si pro nás našel a za otevřený přístup k informování o problémech městské části. Věříme, že toto je vhodná cesta jak propojením možností samosprávy a neziskového sektoru přispívat k postupnému zkvalitnění života ve Slatině.

Odeslání podnětů na magistrát města Brna

Během posledních týdnů jsme na magistrát města Brna – konkrétně náměstkům primátora pánům Mrázkovi a Anderovi – odeslali dva dopisy obsahující podněty k řešení konkrétních problémů Slatiny v oblasti dopravy a ochrany životního prostředí. Dle předběžných informací, se již našimi náměty již zabývají příslušní pracovníci magistrátu. Jakmile obdržíme konkrétní informace a výstupy budeme Vás informovat.