Archiv pro rubriku: Odpady

Velmi přínosné setkání se starostou naší městské části

V úterý 26.5.2015 proběhlo již druhé pracovní setkání se starostou Slatiny panem Jiřím Idesem. Během dvou a půl hodiny jsme probrali zejména problematiku dopravy a to jak tranzitní, tak místní a veřejné. Pan starosta představil doposud činěné kroky městské části, probrali jsme možnost podpory ze strany spolku, domluvili jsme si společný postup při „lobingu“ za zájmy Slatiny.

Pro jednotlivé problematiky jsme si domluvili další možnosti řešení ze strany městské části i spolku, o kterých se budeme průběžně informovat. Další termín setkání je plánován na druhou polovinu července.

Chtěli bychom touto cestou panu Idesovi poděkovat za čas, který si pro nás našel a za otevřený přístup k informování o problémech městské části. Věříme, že toto je vhodná cesta jak propojením možností samosprávy a neziskového sektoru přispívat k postupnému zkvalitnění života ve Slatině.