Doprava

Pro oblast dopravy jsme stanovili tyto oblasti a cíle:

Oblast Podoblast Lokalita Problematika Cíl
Doprava Tranzitní D1 Výstavba nového sjezdu z D1 do průmyslové zóny a na letiště s propojením dále na Šlapanice Prosazovat výstavbu dle návrhu dopravního řešení připraveného spolkem – více zde.
Doprava Tranzitní D1 Zrušení stávajícího exitu 201 Prosazovat zrušení stávajícího sjezdu
Doprava Tranzitní VMO Rozšíření stávající ulice Průmyslová a Těžební na 4 pruhy a jejich propojení na stávající ulici Černovickou Prosazovat výstavbu dle návrhu dopravního řešení připraveného spolkem
Doprava Tranzitní VMO Propojení ulice Černovické a Jedovnické – dokončení VMO Prosazovat výstavbu dle návrhu dopravního řešení připraveného spolkem
Doprava Tranzitní D1 Úprava stávajícího křížení D1 a ulice Ostravská – exit 203 tak, aby umožnil nájezd a sjezd ze všech směrů Prosazovat výstavbu dle návrhu dopravního řešení připraveného spolkem
Doprava Tranzitní D1 Protihlukové stěny od nového sjezdu až po kilometr 204 Prosazovat výstavbu protihlukových stěn jako součást rekonstrukce nebo rozšíření D1
Doprava Místní Řípská Přechod pro chodce v místě křížení ulic Řípská a Šmahova Sledovat aktuální stav přípravy výstavbyinfo: v roce 2016 by se měly řešit majetkové vztahy
Doprava Místní Řípská Zákaz/omezení parkování kamionů na ulici Řípská Navrhnout místo pro nové parkování kamionů a navrhnout úpravu řešení parkování na ulici Řípskéinfo: po opravě povrchu v létě 2015 by se mělo změnit značení a kamióny by měly mít zákaz stání
Doprava Místní Slatina Omezení vjezdu vozidel nad 5t do všech obytných zón Vytipovat ulice v obytných částech obce a ve spolupráci s UMČ prosadit instalaci zákazu vjezdu do vybraných ulicinfo: odbor dopravy MMB připravil nový komplexní návrh omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t do Slatiny
Doprava Místní Slatina Snížení rychlosti v obytných zónách na 30 km/h a instalování zpomalovačů Vytipovat ulice v obytných částech obce a ve spolupráci s UMČ prosadit instalaci omezení rychlosti a výstavbu zpomalovačůinfo: připravuje se první řešení mezi ulicemi Křehlíkova, Kikrleho, Tuřanka a Za kostelem
Doprava Místní Slatina Instalalace osvětlení (a kde to lze i semaforů) na všech přechodech na hlavních tazích Vytipovat přechody a ve spolupráci s UMČ prosadit instalaci osvětlení na přechodech
Doprava Místní Slatina Postupně rozšiřování cyklostezky nebo vymezených pruhů pro cyklisty Připravit návrh na vhodné další rozšíření cyklostezek v obci
Doprava Tranzitní Slatina Realizování měření hlukové zátěže a prachové zátěže ve vybraných lokalitách Zjistit technické a cenové podmínky a vhodná místa, kde by mělo proběhnout měření hlukové a prachové zátěže
Doprava Veřejná Řípská Vybudování nové zastávky MHD v místě křížení ulic Řípská a Šmahova – naproti stávající zastávce Šmahova směrem k letišti Navrhnout vhodné umístění a ve spolupráci s UMČ prosadit výstavbu nové zastávky
Doprava Veřejná Řípská Oprava plochy zastávky Řípská, doplnění přístřešku a zajištění bezbariérového přístupu Tlačit na ÚMČ aby realizoval úpravu plochy a postavil zastřešeníinfo: zatím nelze řešit, pozemek patří soukromé osobě
Doprava Veřejná Slatina Postupné zastřešení zbývajících zastávek MHD ve Slatině a doplnění lavičkami Tlačit na ÚMČ aby postavil zastřešení a doplnil lavičky na všech zastávkách v obci
Doprava Místní Řípská Dobudování průběžného chodníku podél ulice Řípská od D1 až po Hviezdoslavovu Na základě dopravního řešení navrhnout řešení
Doprava Místní Slatina Postupná oprava chodníků v rámci Slatiny dle aktuálního stavu Dobudování chodníků – Zlínská, Šmahova a další dle analýzy stavu

Informace o hustotě tranzitní dopravy ve Slatině – zde.

okrašovací spolek