Návrh dopravního uspořádání ve Slatině

idealni reseniProtože je naším cílem přinášet možná řešení pro zlepšení dopravní situace ve Slatině, připravili jsme i návrh podle nás optimálního dopravního řešení tranzitní dopravy v okolí Slatiny. Náš návrh v grafické podobě.

V čem tedy náš návrh spočívá? Ve:

  • vybudování již 15 let slibovaného nového sjezdu z D1 a jeho napojení na průmyslovou zónu,
  • fyzické likvidaci stávajícího sjezdu z D1 na km 201,
  • rozšíření ulice Průmyslová na 4 pruhy,
  • propojení nového sjezdu z D1 s letištěm Brno Tuřany a následně se Šlapanicemi souběžně s plánovaným rychlostním koridorem ČD,
  • přebudování existujícího sjezdu z D1 na km 204 tak, aby bylo možno sjíždět a najíždět všemi směry a nepojení na stávající silnici první třídy č. 430 (Vyškovská),
  • vybudování spojovací silnice mezi sjezdem 204 a ulicí Brněnskou (spoj Šlapanic a Brna) – tím propojit přímo D1 a Šlapanice,
  • dokončení velký městského okruhu a propojení ulic Jedovnická, Černovická a Průmyslová.

Toto řešení odvede přirozeně tranzitní dopravu ze Slatiny a to zejména do průmyslové zóny. Dále umožní rychlejší spojení Šlapanic a Brna a to buď přes letiště a průmyslovou zónu, nebo přes nájezd 204 a dále přes dálniční přivaděč na ulici Ostravská. Díky tomuto řešení nebude nutné realizovat v současnosti navržené stavebně i finančně náročné a stavby a to konkrétně:

  • tzv. obchvat Slatiny mezi ulicemi Bedřichovická a Šlapanická,
  • kruhové objezdy na stávajícím sjezdu 201,
  • obslužné komunikace a nový nadjezd nad D1 mezi ulicemi Evropská a Brněnská.

navrzene reseni

Tento náš návrh porovnáváme s návrhem, který je součástí stávající podoby územního plánu.

Pokud Vás téma zaujalo budeme rádi za Vaše náměty a připomínky. 

okrašovací spolek