Příjmy a výdaje spolku

Slatiňan, okrašlovací spolek je transparentní a proto zveřejňujeme veškeré příjmy a výdaje spolku.

2014

2015

2016

2017

2018

 

okrašovací spolek