Archiv pro rubriku: Nezařazené

Problematika odvodnění a zavlažování pozemků

Spolek začal aktivně řešit problematiku staveb sloužících k odvodnění a zavlažování pozemků nacházejících se v katastru Slatiny, Šlapanic a Tuřan. Pozemky na východ a jihovýchod od Slatiny jsou odvodněny, bohužel dokumentace k existujícím stavbám odvodňovacích zařízení je nekompletní nebo neexistuje. Existující a stále funkční stavby nejsou zapsány ani v katastru nemovitostí, ani v jiném podobném registru. Neexistence dokumentace způsobuje stav, kdy městská část, stavební úřad, ani dotčené odbory MMB (Odbor životního prostředí nebo Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství) nemají oficiální informace o existenci těchto staveb, a proto k nim nepřihlíží v rámci správních řízení. Hrozí tedy, že nově povolované stavby poškodí existující odvodňovací zařízení, což může mít za následek poškození existujících staveb nebo znehodnocení zemědělské půdy. Spolek na problematiku opakovaně upozorňuje, s žádostí o podporu se obrátil na Ministerstvo životného prostředí, Ministerstvo zemědělství MZE) a na Zemědělský výbor poslanecké sněmovny. Problematikou se již zabývá pracovní skupina na MZE. Do doby vyřešení je nutné, aby zástupci obce v rámci probíhajících správních řízení trvali na realizaci místního šetření a případně i na posuzování dopadů staveb na životní prostředí.

Pravidelná setkání s primátorem

I v roce 2018 probíhala pravidelná setkání spolku s primátorem města Brna Ing. Vokřálem. Tématem byly aktuální problémy Slatiny, zejména problematika dopravy. Věříme, že i s novým vedením města, které přijde po volbách dokážeme navázat stejně dobrou spolupráci.

Předseda spolku ve zpravodajství ČT

Dne 21.9.2015 vystoupil náš předseda pan Hromek v rámci regionálního zpravodajského pořadu ČT týkajícího se neexistujícího napojení průmyslové zóny Černovická terasa na D1. Pan Hromek v rámci reportáže prezentoval návrhy spolku na dopravní řešení v rámci Slatiny. Reportáž najdete zde.

Námitka k záměru předána na MMB

V pondělí 21.9.2015 byly na podatelnu MMB podány námitky k návrhu změny dopravního značení. Námitky připravené spolkem podepsalo cca 60 občanů Slatiny (každý zastupoval jeden dům, tedy reálně cca 200 obyvatel Slatiny). Informaci o podané námitce i počtu obyvatel, kteří ji podpořili zašleme zastupitelům městské části aby pochopili, že se nejedná o ojedinělý názor ale názor význanmé části obyvatel dotčené lokality.