Odpověď náměstka primátora k problematice životního prostředí

Dne 1.6.2015 jsme od náměstka primátora SMB pana Martina Andera obdrželi odpověď na námi zaslané podněty týkající se problematiky životního prostředí.

Pan Ander reagoval na všechny naše podněty a ve své odpovědi jednak informoval o možnostech řešení obnovy a údržby zeleně (což je problematika, kterou lze řešit z úrovně města) a dále nám doporučil další vhodný postup řešení v otázkách měření hlukové a prachové zátěže.

Děkujeme tímto panu Anderovi za způsob, jakým se rychle, komplexně a profesionálně vypořádal s naším podnětem.