Hustota dopravy ve Slatině

Na základě žádosti jsme z odboru dopravy magistrátu města Brna získali informace, o hustotě dopravy ve Slatině. Jedná se o výstupy z měření provedeného v roce 2013 – současné hodnoty budou tedy velmi pravděpodobně ještě vyšší.

Přiložený kartogram a níže uvedená tabulka jasně ukazují, jak je Slatina postižena tranzitní dopravou s veškerými negativními dopady na život občanů – hluk, prach, polétavé částice, bezpečnost.

Počet vozidel projíždějících přes Brno-Slatinu

Dle kartogramu Bkom z jara 2013. Jedná se o počet vozidel za 24 hodin. U každé komunikace je uvedena nejvyšší naměřená hodnota.

Komunikace Počet vozidel celkem Z toho osobních Z toho nákladních a bus
Ostravská radiála 38 000 34 200 3 800
Hviezdoslavova 13 000 11 440 1 560
Olomoucká 15 000 13 200 1 800
Tilhonova 5 000 4 650 350
Bedřichovická 13 000 11 700 1 300
Šlapanická 9 000 8 100 900
Tuřanka 13 000 10 660 2 340
Řípská 20 000 16 400 3 600
Těžební 8 000 6 880 1 120
Průmyslová 7 000 5 880 1 120
Švédské valy 5 000 4 000 1 000