2014

 

Měsíc Popis Příjem Výdej Zůstatek
prosinec Překlenovací půjčka Forman – zápis do rejstříku 1 000 1 000
prosinec Zápis do spolkového rejstříku – správní poplatek 1 000 0
prosinec Členské poplatky 2014 900 900
prosinec Vratka části půjčky na zápis do rejstříku 600 300
Zůstatek prostředků k 31. 12. 2014 300

 

okrašovací spolek